Kunstgeschiedenis Nederland

Nederlandse kunst floreerde tijdens de Gouden Eeuw. Kunstenaars als Rembrandt, Vermeer, Jan Steen en Frans Hals gelden dan ook als de grote meesters van de barok. Nederland drukte ook een stempel op moderne kunst. Eerst met de negentiende-eeuwse Haagse School, met Hendrik Willem Mesdag en J.H. Weissenbruch. Vervolgens met De Stijl van Piet Mondriaan en Theo van Doesburg. Daarna met Cobra, waarvan Karel Appel de belangrijkste representant is. Ook met Van Gogh, Jan Toorop, Kees van Dongen en Jan Schoonhoven heeft ons land een prominente plek veroverd in de kunstgeschiedenis.
 

Nederland

×
×
×
×
×
Meer items aan het ophalen ...