Kunstgeschiedenis: stijlen, stromingen en perioden

Er zijn in de geschiedenis steeds weer kunstenaars, die zich groeperen, omdat ze vernieuwing nastreven - de 'avant-garde' -of omdat ze in een vergelijkbare stijl werken.
Fraaie Nederlands voorbeelden zijn: de Haagse School, De Stijl, de beroemde beweging uit de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw, waartoe Theo van Doesburg het initiatief nam, en Cobra. De naam van een stijl of kunststroming is vaak ontstaan, omdat een kunstcriticus een - soms afkeurend bedoeld - etiket plakte op het werk van een groep kunstenaars. Voorbeelden zijn het fauvisme, het impressionisme en het kubisme.
 

Stijlen & Stromingen

×
×
×
×
×
Meer items aan het ophalen ...