Jean-François Millet (1841-1875)

Het eenvoudige plattelandsleven als thema

Van onze redactie
 
De Franse kunstschilder Millet wordt gerekend tot de School van Barbizon, een kunstenaarsgroep waartoe ook kunstenaars als Théodore Rousseau, Charles-François Daubigny, Jean-Baptiste Camille Corot en de Nederlander Johan Barthold Jongkind behoorden. Millet inspireerde tijdgenoten als Vincent van Gogh en Eugène Boudin.

Jean-François Millet, Het Angelus, 1857-59, olieverf op doek, 55.5 x 66 cm, Musée d´Orsay, Parijs.
Jean-François Millet, Het Angelus, 1857-59, olieverf op doek, 55.5 x 66 cm, Musée d´Orsay, Parijs.

Op achttienjarige leeftijd ging Millet aan de kunstacademie studeren te Cherbourg. In 1837 ontving hij een beurs om te kunnen studeren aan de École des Beaux-Arts te Parijs. Hij gaat in de leer bij de gerespecteerde kunstschilder Paul Delaroche. Hij schilderde aanvankelijk vooral idyllische tafereeltjes in de stijl van de romantiek, zoals hij van zijn meester leerde, waarvoor het werk van achttiende-eeuwse Franse schilders als voorbeeld dienden. Maar hij voelde zich meer aangetrokken door het maatschappelijk geëngageerde werk van de realist Honoré Daumier. Sociaal onrecht begon hem meer en meer te raken. Dit uitte hij, door het zware leven van het platteland te verbeelden. Zijn betrokkenheid met het boerenleven is wellicht te verklaren vanwege het feit dat zijn ouders succesvolle - maar bescheiden - boeren waren tijdens zijn jeugd in Normandië. In 1848 boekt hij zijn eerste succes met zijn schilderij Korenwanner (1848) op de grote jaarlijkse Salon te Parijs. Voor het eerst verkoopt hij namelijk een werk waarop een boerentafereel te zien is, in plaats van een portretschilderij waarvan hij financieel pleegde rond te komen.
In 1849 verhuisde hij naar het plaatsje Barbizon in het bos van Fontainebleau, de plek waar hij buiten schilderde met andere kunstenaars van de School van Barbizon. Hij leefde er in armoede en kwam uiteindelijk ook in Barbizon te overlijden. Maar hij genoot wel waardering voor zijn werk: in 1868 ontving hij de Légion d’Honneur, een zeer belangrijke Franse onderscheiding. Een beroemd schilderij van Millet is Het Angelus (1857/59, zie afbeelding), dat tegenwoordig tot de collectie behoort van het Musée d’Orsay in Parijs. Het betreft een schilderij waarop een eenvoudige boer en een boerin worden weergegeven op het moment dat zij nederig hun werktuig opzij hebben gezet om het Angelus te bidden. De bescheidenheid en eenvoud van de in armoedige omstandigheden levende plattelandsbevolking, komt in dit schilderij treffend tot uiting.
 

SCHILDERIJEN MILLET