Anton Mauve (1838-1888)

Van onze redactie
 
Met zijn sfeervolle landschappen was de Nederlandse landschapschilder Anton Mauve van invloed op het vroege werk van Vincent van Gogh. Als aangetrouwde neef van Van Gogh zou hij hem leren schilderen ‘naar het leven’. Wij zouden nu zeggen, dat hij hem zou leren schilderen naar de waarneming. Hun wegen scheidden zich echter al binnen enkele maanden.

Anton Mauve, De terugkeer van de kudde, Laren, 1886-7, olieverf op doek, 100 x 163 cm, Philadelphia Museum of Art, Philadelphia
Anton Mauve, De terugkeer van de kudde, Laren, 1886-7, olieverf op doek, 100 x 163 cm, Philadelphia Museum of Art, Philadelphia

Net als de gebroeders Matthijs en Jacob Maris was Mauve een leerling van Johannes Warnardus Bilders, die als schakel fungeerde tussen wat in Nederlandse gebeurde en de realistische traditie van de School van Barbizon. Mauve vestigde zich evenals Hendrik Willem Mesdag in 1971 in Den Haag. Bekend zijn vooral zijn atmosferische schilderijen met daarop dieren van het platteland, zoals schapen en koeien. Hij sloot zich aan bij de kunstenaarsbeweging van de Haagse School. Deze bestond uit kunstenaars, die vooral het Nederlandse landschap schilderden, waarbij de nadruk ligt op atmosferische effecten. Dit bereikten ze door subtiele toepassing van contrasten tussen licht en schaduw, vaak in verschillende tinten bruin en grijs. Zij gingen steeds meer schetsmatig werken, met een 'losse toets', waar de latere impressionisten zo bekend om zijn geworden. Overigens waren de kunstenaars in Nederland toentertijd nog nauwelijks bekend met de impressionisten, maar wel met hun voorlopers, de kunstenaars van de school van Barbizon, met kunstenaars zoals Millet en Corot. Mauve was net als mede Haagse School kunstenaar Weissenbruch lid van de Hollandsche Teeken-Maatschappij, een vereniging van aquarellisten. De aquarel kreeg in die tijd als op zichzelf staand kunstwerk steeds meer waardering. Eerder werd de aquarel als een onvoltooid kunstwerk beschouwd, een techniek die door kunstenaars vooral werd toegepast als voorstudie, als vluchtige compositieschets. Mauve was één van de uitblinkers in deze techniek.
 

SCHILDERIJEN MAUVE